Årsregnskapet 2017

14. JUN 2018 PST Pressemelding

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

Årsregnskapet til PST er gradert. Det er for 2017 utarbeidet en ugradert versjon for å møte kravene til Finansdepartementet. Offentliggjøringen gjelder kun for regnskapet fra 2016 og fremover. Det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Årsregnskapet 2017

Noter til årsregnskapet 2017

Revisjonsberetningen 2017

Vis alle