Vil du jobbe i PST?

Vil du jobbe i en av Norges viktigste arbeidsplasser, og sammen med oss bidra til å skape et tryggere Norge?

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre, og hos oss vil du et innblikk en verden som er ukjent for de fleste. Det er faktisk sånn at når vi har gjort en god jobb, så vet de fleste ikke om det. På denne siden finner du en oversikt over våre ledige stillinger.

Du finner også informasjon om PST som arbeidsgiver, hvordan en typisk arbeidshverdag ser ut, hva og hvem vi ser etter og litt om rekrutteringsprosessen vår.

PST er en arbeidsgiver med spesielle samfunnsoppgaver. Vi har et spennende, flerfaglig arbeidsmiljø og etterstreber åpenhet og tverrfaglig samarbeid. Unike faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver er noe av det som kjennetegner arbeidshverdagen i PST.

Klikk her for å komme til vår jobbsøkerportal.

Vi tilrettelegger arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Samtidig, og i tillegg til faglige utfordringer og et spennende arbeidsmiljø, tilbyr vi fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og en gunstig pensjons- og boliglånsordning gjennom Statens pensjonskasse. Vi får ofte spørsmål om hvorvidt ansatte i PST må legge begrensninger på sitt sosiale liv. Alle ansatte får veiledning i hvordan de skal håndtere sosiale medier, nettsamfunn og sosiale situasjoner der arbeidssituasjonen blir et tema.

Klikk her for å lese og laste ned vår rekrutteringsbrosjyre.

Ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse
Sted
Søknadsfrist
Sted
Søknadsfrist

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?

I PST kan det være stor variasjon i arbeidshverdagen, alt ettersom hvilket fagområde du jobber innenfor, hvilke saker du har fått tildelt, din rolle i tjenesten og andre forutsetninger. Likevel er det noen fellestrekk som går igjen når du spør en ansatt i PST om hva som kjennetegner en vanlig arbeidsdag:

 • Du gjør analytiske faglige vurderinger og får bruke din faglige kompetanse i arbeidet
 • Du får langsiktige arbeidsoppgaver og dagsaktuelle saker med korte tidsfrister
 • Du får være del av faglige diskusjoner, blant annet med kolleger, i møter, i samarbeid med andre, med politisk ledelse m.m.
 • Arbeidsdagen består av en blanding av tverrfaglig arbeid, samarbeid og selvstendig arbeid

Kompetanseutvikling

Vi er helt avhengige av at våre medarbeidere til enhver tid har oppdatert kompetanse innenfor våre arbeidsområder. Derfor er vi opptatt av å ha en styrt og langsiktig kompetanseutvikling knyttet til ansattes og organisasjonens behov.

Mangfold

Både for den enkelte medarbeider, organisasjonen og for samfunnet er det viktig at PST har et mangfold. Det gir en bredde i holdninger, verdier og perspektiver som er helt avgjørende for at vi skal nå våre mål. PST deltar i inkluderingsdugnaden i Staten, og vi har en handlingsplan for å nå målene om at minst 5 % av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi markerer Pride hvert år med en egen Pride-dag internt. Sammen med en rekke andre offentlige og private bedrifter deltar PST i et nettverk for LHBT-personer på arbeidsplassen der vi deler erfaringer, støtter og inspirerer hverandre i arbeidet med kjønns- og seksualitetsmangfold på arbeidsplassen.

Verdiene våre

 • Profesjonalitet og integritet
 • Samhandling
 • Endringsdyktighet
 • Lojalitet, respekt og omtanke for hverandre
 • Handlekraft

Teknologi i PST

Utvikling av fremtidsrettet teknologi er avgjørende for at PST skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Til det trenger vi dyktige teknologer med på laget.

IT i PST jobber med videreutvikling og nyutvikling og sørger for at fagmiljøene er godt rustet teknologisk. Nå øker vi trykket på digitalisering, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og organisasjonskultur.

Med tverrfaglige produktteam skal vi utvikle og drifte teknologien og kompetansen vi trenger for å møte PSTs behov i dag og i fremtiden. Det handler både om å ta i bruk teknologi for å løse oppdrag på nye måter, men også om å forbedre og effektivisere dagens prosesser.

« Arbeidsoppgavene mine er kjempespennende og varierende. Dette gjør at jeg aldri rekker å kjede meg og dagen er alt annet enn A4. Ikke minst tilegner jeg meg masse ny kunnskap innenfor teknologidomenet.»

Alina - teknisk etterforsker, digital nettinnhenting

Operativ teknologi
PST har et unikt teknologimiljø med ansatte med et mangfold av utdanningsbakgrunner. Vi har ansvar for å levere rett teknologi til rett tid med høy kvalitet. Vår jobb er å utvikle, innføre og vedlikeholde tjenestens systemer for blant annet teknisk innhenting, bearbeiding, data lakes og integrasjoner. Løsningene som lages, skal ofte kjøre i flere miljøer med automatisering av build, test og deploy.

Vi består av dataingeniører og systemutviklere, og andre hos oss har erfaring innen automasjon, elektronikk og telekommunikasjon. Vi har også ansatte med bakgrunn fra Forsvaret, og enkelte har politifaglig utdanning med tilleggsutdanning innen digitale spor eller bakgrunn innen religionshistorie, lingvistikk og fysikk.

Kort fortalt består vi av personer med er vi svært variert bakgrunn, og det ser vi på som en styrke. Kompetansedeling og godt samarbeid i teamet er nøkkelen til vår suksess. Hos oss blir du del av et miljø som er preget av samhold, kreativitet og dyktige kollegaer.

Tech Graduate

Som nyutdannet hos oss går du rett inn i en fast stilling, samtidig som du vil være del av et større teknologimiljø og får knytte kontakter på tvers av organisasjonen. Du får delta på faglige og sosiale samlinger i løpet av året, og vi lover utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver og muligheten til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag.

Du vil bidra til å utvikle, innføre og vedlikeholde operative systemer og utstyr. Hverdagen vil være variert og i stor grad bestå av teamarbeid, prosjektarbeid og oppgaver knyttet til utvikling og programmering.

Hvem er du?
Vi ser etter deg som er nyutdannet, og som gjerne har opparbeidet deg noe relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Men for oss er det dine ferdigheter og personlige egenskaper som er viktigst. Du må beherske flere programmerings- og scriptspråk. Relevante teknologier er Node, Typescript, React/Svelte/Vue, Rust, Python, .net core/.net 5 (og straks 6!), PostgreSQL.

Summer intern

Siden 2015 har PST tatt imot sommerstudenter. Du vil få muligheten til å tilbringe åtte uker på innsiden av vår organisasjon. Her vil du delta i et teambasert internt utviklingsprosjekt, med mål om å løse utfordringer knyttet til PSTs samfunnsoppdrag. I PST jobber vi tverrfaglig, og vi løser mange sammensatte og komplekse problemer og er nå på jakt etter dyktige teknologer som brenner for faget sitt. Rollen til den enkelte vil bli tilpasset ferdigheter og interesseområder, og du vil bli veiledet av våre erfarne medarbeidere.

Hvem er du?
Vi ser etter studenter på bachelor- eller masternivå innen teknologifag. Du elsker å sette deg inn i hvordan teknologi fungerer og ønsker å utvikle deg innen blant annet systemutvikling og DevOps. Du liker å tilegne deg ny kunnskap, sette deg inn i brukerens behov og motiveres av komplekse problemstillinger. I PST løser vi sjelden problemer alene, så vi ser etter deg som er en god lagspiller, og som synes det er gøy å dele kompetansen din med andre.

Hva kan du lære hos oss?
Vi tror du skal lete lenge før du finner en mer givende, interessant og meningsfull sommerjobb! Du kommer til å jobbe hardt, og vi kan love deg at du vil glede deg til å stå opp om morgenen for å gå på jobb! Dessuten vil du bli del av PST-familien og jobbe tett sammen med andre ansatte i et av Norges mest unike fagmiljøer.

I tillegg får du:

 • Reell arbeidserfaring
 • Prosjekterfaring
 • Personlig oppfølging
 • Unik innsikt i PSTs kjerneområder
 • En smakebit på ulike arbeidsområder, for eksempel fagdag med livvaktene med enkel livvakttaktikk, nærkamptrening osv.
 • Drikke byråkratkaffe av PST-krus

PSTs julekalender og påskenøtter

Hvert år i desember lanserer vi PSTs kodekalender. Vi har vunnet flere priser for kalenderen tidligere, og fått mye skryt og oppmerksomhet i media. Kalenderen består av 24 oppgaver eller en kode man må knekke. Enkelte av oppgavene er ganske avanserte og vanskelige. Det er svært få personer som har klart alle de 24 oppgavene, men er du blant de beste, kan du bli den stolte bærer at tittelen «Alvebetjent». Vinneren får også en unik julepresang fra våre venner i NPST (Nordpolar sikkerhetstjeneste).

Vi har også PSTs påskenøtter. Her er NPST (Nordpolar sikkerhetstjeneste) skiftet ut med PHST (Påskeharens sikkerhetstjeneste). Stilen er den samme, men her kommer vi med ulike nøtter til de ulike dagene i påsken som deltakerne kan bryne seg på. Også her vanker det en påskepremie til de som løser flest nøtter.

Rekrutteringsprosessen

PST jobber strukturert og profesjonelt med rekrutteringsprosessene. Her kan du lese mer om de ulike fasene av rekrutteringsprosessen.

Annonser
Har du lyst å jobbe i PST? Ledige stillinger i PST lyses alltid ut på vår hjemmeside, Finn.no, jucan.no og NAV. Vi benytter også sosiale medier og andre kanaler som er tilpasset den enkelte stilling. Ledige stillinger ligger ute i minimum 14 dager.

Søknad
Vi er underlagt statens alminnelige regler om ansettelser og personalforvaltning. Vi får ofte mange søknader til våre ledige stillinger. Du kan registrere CV-en din i vår jobbsøkerportal. Det viktig å bruke søknadsteksten til å skrive hva som er din motivasjon for å søke på stillingen og hvorfor du kan være rett kandidat. Vitnemål og attester må også legges ved. Resultater fra høyere utdanning fra norske utdanningssteder kan lastes opp fra vitnemålsportalen til rekrutteringssystemet. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Mangfoldserklæring og positiv særbehandling
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker et enda større mangfold hos oss. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positiv særbehandling, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Intervju
Intervjuer blir gjennomført kort tid etter søknadsfristens utløp. Dersom du blir invitert til intervju, vil du få informasjon om hvordan intervjuet vil gjennomføres, og om det er noe du trenger å forberede deg på. Under selve intervjuet vil du få informasjon om den videre rekrutteringsprosessen.

Rekrutteringsprosessen består vanligvis av to intervjurunder. Det første intervjuet er en anledning til å bli bedre kjent, og fokuset vil i hovedsak være på motivasjon og faglige kvalifikasjoner. Det andre intervjuet er et lengre dybdeintervju. Til andregangsintervjuene må du vanligvis gjennomføre evnetest og personlighetstest i forkant, og intervjuene kan også inneholde caseoppgave eller andre stillingsspesifikke oppgaver.

For å jobbe i PST må du tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og personlig egnethet er et tema i alle intervjuer. For at vi skal kunne danne oss et personellsikkerhetsmessig bilde av deg, vil du få noen spørsmål som kan virke uvante eller utfordrende å svare på. Vårt formål er å vurdere personlig egnethet for å jobbe i PST. For deg som kandidat kan det være nyttig å bruke disse samtalene til å reflektere over om det å jobbe under et sikkerhetsregime som det vi har i PST er noe for deg.

Caseoppgave og tester
Det benyttes ofte en muntlig eller skriftlig faglig relevant oppgave som en del av rekrutteringsprosessen. Det varierer hvor i prosessen en slik oppgave gis, men alle kandidatene får beskjed på forhånd og lik tid til eventuelle forberedelser.

Vi benytter også personlighetstest og evnetest. Vi benytter personlighetstesten NEO-PI 3, som er basert på femfaktormodellen. De fem overordnede faktorene som måles, er følelsesmessig instabilitet, ekstroversjon, åpenhet for erfaring, omgjengelighet og planmessighet. Kandidatene som gjennomfører en personlighetstest, vil få tilbakelesning av testrapporten fra sertifisert personell. Evnetesten vi vanligvis bruker, heter CFT 20-R og er en problemløsningstest med grafiske, ikke-verbale oppgaver som måler generelt evnenivå.

Referanser
I løpet av intervjurunden vil vi be deg om å oppgi referanser dersom det ikke er gjort i søknaden. Vi avklarer med deg før vi eventuelt kontakter referansene dine.

Innstilling
Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Vedtak i tilsettingssaker skjer i PSTs ansettelsesråd.

Sikkerhetsklarering og autorisasjon
I PST behandles sensitiv og gradert informasjon. Enhver som ansettes, må kunne autoriseres for å få tilgang til informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven. For at autorisasjon skal kunne gis, må vedkommende være sikkerhetsmessig skikket. Å være sikkerhetsmessig skikket vil si å ha god dømmekraft, pålitelighet og lojalitet til regler generelt og til reglene som gjelder for behandling av sensitiv og gradert informasjon spesielt.

I autorisasjonssamtalen vil den som ansettes blant annet få spørsmål om tilknytning til andre stater og forhold som kan gjøre en sårbar for å bli forledet, fristet eller presset til å handle i strid med sikkerhetsmessige interesser. Autorisasjonssamtalene utføres i tråd med virksomhetssikkerhetsforskriften § 68 jf. sikkerhetsloven § 8-9. Flere stillinger i departementet krever at den som ansettes, er sikkerhetsklarert. I slike tilfeller vil det stå i stillingsannonsen.

Når sikkerhetsklarering kreves, kan også nærstående statsborgerskap og tilknytning til andre stater inngå i vurderingen om klarering. Klareringssaker behandles av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) etter anmodning fra Politiets sikkerhetstjeneste. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Tilbud
Etter at innstillingen er vedtatt i Innstillingsrådet, blir den aktuelle kandidaten kontaktet for å starte klareringsprosessen. Kandidaten mottar et utkast til arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår (for eksempel midlertidig stilling, stillingsprosent, lønn) først etter at sikkerhetsklareringen er godkjent. Vi ønsker normalt et svar på tilbudet i løpet av to-tre dager. Alle øvrige søkere vil få tilsendt en e-post om utfallet i tilsettingssaken.

Oppstart og innfasing av nyansatte
Når man begynner i en ny jobb er den første tiden ofte overveldende. Vi ønsker å legge til rette for at nyansatte i PST skal stå raskt og effektivt på egne bein. Allerede fra dag én ønsker vi å bygge selvsikkerhet, gi en tydelig rolleklarhet, en god innføring i organisasjonen og å skape organisasjonstilhørighet hos nyansatte.

Nyansatte får tildelt en egen fadder som skal sørge for en god introduksjon til organisasjonen. Her får den nyansatte en samtalepartner og veileder som vil bane vei den første tiden. Du vil også få tilgang til nødvendige kurs, som for eksempel PSTs eget introduksjonskurs for nyansatte.

Vis alle