Hjemmeside PST

Hvem er egentlig innsidere og hvordan kan vi unngå utro tjenere?

Ny episode av PSTs podcast

Terrortrusselnivå

1
2
3
4
5

Moderat

Sannsynligheten for å bli rammet av terrorisme i Norge er liten. Skulle en terrorhandling likevel skje, eller du som publikum har opplysninger som kan bidra til å forhindre terror, bør du melde fra til politiet ved å ringe: 02800 eller ringe oss i PST på telefonnummer: 23 30 50 00

Les veileder fra PST, POD og NSM:

Råd mot terrorhandlinger

Terrorhandlinger er doblet de siste fem årene. Høyreekstreme angrep utgjør en økende andel. 

Er du bekymret for om noen du kjenner er i ferd med å radikaliseres? Tips oss