Hjemmeside PST

Vil du jobbe som teknolog i PST?

Utvikling av fremtidsrettet teknologi er avgjørende for at PST skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Til det trenger vi dyktige teknologer med på laget. Vil du jobbe hos oss? Møt en av våre ansatte i videoen over. Les om våre ledige teknologistillinger og søk her

Terrortrusselnivå

1
2
3
4
5

Moderat

Sannsynligheten for å bli rammet av terrorisme i Norge er liten. Skulle en terrorhandling likevel skje, eller du som publikum har opplysninger som kan bidra til å forhindre terror, bør du melde fra til politiet ved å ringe: 02800 eller ringe oss i PST på telefonnummer: 23 30 50 00

Les veileder fra PST, POD og NSM:

Råd mot terrorhandlinger

Terrorhandlinger er doblet de siste fem årene. Høyreekstreme angrep utgjør en økende andel. 

Er du bekymret for om noen du kjenner er i ferd med å radikaliseres? Tips oss