Hjemmeside PST

Pressemelding

Nedjustering av terrortrusselnivå til 3-MODERAT

Les mer

Nasjonal trusselvurdering 2023

I nasjonal trusselvurdering (NTV) for 2023 gir PST en ugradert redegjørelse for det sammensatte trusselbildet som det norske samfunnet står overfor i år.

Kjenner du noen som er i ferd med å radikaliseres?

Terrorhandlinger er doblet de siste fem årene. Høyreekstreme angrep utgjør en økende andel. Er du bekymret for om noen du kjenner er i ferd med å radikaliseres?

Bli med på innsiden i PSTs podcast. Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er menneskene som jobber her?

Hør podcasten her Hør her