PSTs Sikkerhetshåndbok 2024

Personlig sikkerhet - en veileder for myndighetspersoner og andre risikoutsatte.

Publisert 09. jan 2024

Det er grunnleggende for demokratiet at myndighetspersoner kan utføre sine oppgaver på en trygg og sikker måte.

I denne sikkerhetshåndboken samles informasjon og veiledning som har til formål å øke sikkerhetsbevisstheten og tryggheten for myndighetspersoner og andre grupper som av ulike grunner er risikoutsatte.

Personligsikkerhet.jpg