Hendelsene i Kongsberg onsdag 13. oktober

14. OKT 2021 PST Pressemeldinger

Hendelsene i Kongsberg fremstår på nåværende tidspunkt som en terrorhandling, men etterforskningen, som ledes av Sør-Øst politidistrikt, vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat.

PST bistår nå Sør-Øst politidistrikt med all relevant informasjon vi måtte ha som kan bidra i etterforskningen.

PST arbeider samtidig med å undersøke om det som har skjedd kan inspirere andre til å begå alvorlige voldshandlinger, i form av følgeaksjoner, hevnaksjoner med mer. PST har ikke opplysninger pr. nå om at så er tilfelle. 

Siktede i saken er kjent for PST fra tidligere, uten at PST kan gi ytterligere detaljer om ham. Dette er opplysninger som PST bidrar med til Sør-Øst politidistrikt. 

Vurdering av trusselbildet

PST vurderer kontinuerlig trusselbildet i Norge, og vår vurdering er at det som skjedde i Kongsberg onsdag 13. oktober ikke endrer det nasjonale trusselbildet.

Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat.

PST vurderer det fremdeles som mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge.

PST vurderer at det mest sannsynlige scenarioet ved et ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge er angrep utført av én eller få gjerningspersoner med enkle våpentyper, mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

Angrep mot tilfeldige personer på offentlige steder er et gjentakende modus operandi blant ekstreme islamister som utfører terror i Vesten. 

 

Vis alle