Trusselen fra statlige aktører

21. NOV 2017 PST Utgivelse

Har du eller din virksomhet kunnskap, teknologi eller informasjon som andre stater ikke bør få tak i? I brosjyren vår om trusselen fra statlige aktører presenterer vi eksempler på etterretningsaktivitet du og din virksomhet kan bli utsatt for. Du får også råd om tiltak som kan redusere risikoen for at dette skal skje.

Illustrasjon
Det er viktig å redusere sårbarheter for å unngå å bli utsatt for etterretningsvirksomhet

 

Daglig etterretning

Norge utsettes daglig for etterretningsvirksomhet fra flere land. Dette kan være svært skadelig for våre økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser. Slik etterretningsaktivitet kan også rettes mot deg og din virksomhet. PST skal beskytte nasjonens sikkerhet og selvstendighet mot trusler utført av fremmede stater. I dette oppdraget ligger det at vi skal forebygge og etterforske ulovlig etterretningsaktivitet fra statlige aktører. Vi skal også forebygge og etterforske brudd på eksportkontrollregelverket og hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. For å lykkes i dette arbeidet er PST avhengig av hjelp fra ulike samfunnsaktører, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Trusselen fra statlige aktører 

Vis alle