PSTs årsregnskap for 2016

22. AUG 2017 PST Pressemelding

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

Årsregnskapet til PST er gradert. For 2016 er det utarbeidet en ugradert versjon for å møte kravene til Finansdepartementet. Offentliggjøringen gjelder kun for 2016 og fremover. Det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Årsregnskapet 2016

Noter til årsregnskapet 2016

Revisjonsberetningen 2016

Vis alle