Nasjonal trusselvurdering 2024

I nasjonal trusselvurdering (NTV) 2024 gir PST en ugradert redegjørelse av trusselbildet som det norske samfunnet står overfor dette året.

Publisert 12. feb 2024

Headerbilde tilhørende artikkel

NTV 2024 er utarbeidet for en bred målgruppe. Rapporten er på den ene siden beregnet på en norsk offentlighet med et stort behov for informasjon om status og forventet utvikling i trusselbildet. På den andre siden er NTV beregnet på personer og virksomheter som trenger innspill til eget sikkerhetsarbeid, men som ikke har tilgang til sikkerhetsgraderte vurderinger. 

Here you will find an English translation of our National Threat Assesment 2024