Bidrar til et trygt arrangement

Utarbeidelse av trusselvurderinger, samspill med politi og arrangør, samt god kommunikasjon med deltakere og befolkningen har vært viktige tiltak for Knut Aurebekk og hans kolleger i PST Agder før Arendalsuka.

Publisert 17. aug 2023

Folk som smiler, varm kaffe, lukten av nystekte vafler og et mylder av mennesker. 

Én uke i august inntar årlig landets politikere, beslutningstakere og næringsliv Arendals gater for å diskutere politikk og samfunnsspørsmål. Med nesten 2000 arrangementer og 200 stands er Arendalsuka 2023 større enn noen gang.

Arrangementet foregår midt dekningsområdet til Knut Aurebekk og hans kolleger i Politiets sikkerhetstjeneste Agder. Aurebekk har vært leder av PST Agder siden 2012, samme år som Arendalsuka ble etablert. Han har derfor jobbet med arrangementet og fulgt Arendalsukas utvikling siden oppstarten.

- Vi ser at arrangement vokser veldig. Vi må samspille med flere aktører, samtidig som flere ser at PST er en viktig aktør å samspille med for å  trygge et arrangement som dette, forteller han.

FULGT UTVIKLINGEN: Knut Aurebekk er PSTs leder i Agder. Han har fulgt Arendalsuka siden oppstarten i 2012.

Samarbeid

Både i forberedelsene og under selve arrangementet har PSTs lokale kontor i Agder et tett samarbeid med blant annet resten av Politiets sikkerhetstjeneste, lokalt politi og arrangørene.

Som i år er Arendalsuka ofte starten på en politisk valgkamp. Samtidig lever vi i et samfunn der flere av landets myndighetspersoner forteller at de opplever trusler og sjikane. En viktig del av PSTs oppgave er å bidra til at Arendalsuka er en trygg arena for politiske utspill og meningsbrytning.

Politiets sikkerhetstjeneste bidrar også med trusselvurderinger knyttet til risikoen for at det kan skje et terrorangrep i forbindelse med arrangementet. 

- Vi har veldig god støtte av PST i stort, og spesielt hovedkontoret i Oslo. Det er der mye av ekspertisen sitter og mange av trusselvurderingene utarbeides der, men det er vi som sitter med lokalkunnskapen og vi kjenner mye av trusselbildet i vår teig. Derfor er samspillet så viktig, sier Knut Aurebekk.

LES MER: PST med offensiv profil under Arendalsuka

Forebygger

At så mange beslutningstakere, politikere og representanter fra næringslivet møtes, gjør Arendalsuka til en interessant arena for utenlandsk etterretning. 

PSTs leder i Agder sier at etter å ha hatt ekstra fokus på terrortrusselen, har Arendalsuka de siste årene dreid seg mer om trusselen fra fremmede lands etterretning.

Mange av de som rusler rundt i sørlandsbyenes gater denne uken besitter sensitiv informasjon som vil være svært interessant for ulike land. I lokale medier har Knut Aurebekk tatt for seg dette i forkant av årets arrangement.

- Vi har informert om dette i forebyggende øyemed for å gjøre aktører oppmerksomme på at Arendalsuka kan være arena for etterretningspersonell og som kan knytte kontakte med tanke på fremtidig etterretning, sier han.

Politiets sikkerhetstjeneste har kontorer i alle politidistriktene i Norge. For de ansatte i PST Agder handler en vanlig arbeidshverdag om langt mer enn kun Arendalsuka.

- Alle truslene mot samfunnets sikkerhet som PST har ansvar for, finner vi her i Agder. Vi har kritisk infrastruktur som kan være interessant for fremmede lands etterretning og så har vi en lang historikk som går på ekstremisme, enten det er er høyre ekstremisme eller ekstrem islamisme som er utfordringer som en PST-enhet må håndtere, forklarer han.