PST skal være synlige under Arendalsuka: - Vi ønsker å åpne mer opp om arbeidet vårt

Politiets sikkerhetstjeneste har vært til stede under Arendalsuka i mange år, men aldri med stand og en åpen profil. Det endres i år.

Publisert 14. aug 2023

Et flunkende nytt telt er rigget opp ved Sam Eydes plass i Arendal sentrum. PST-sjef Beate Gangås, ledere for PSTs fagavdelinger, HR-personell, kommunikasjonsmedarbeidere og andre PST-ansatte har forberedt og gledet seg til denne uken i lang tid.

KLARE: PSTs stand er rigget og klar for noen spennende dager under Arendalsuka. HR er klare for å besvare befolkningens spørsmål. F.v.: Marte S. Brendskag, Sigrid Årlid, Iver Grinaker, Pia Myrvold og Marthe-Lise Kjuus.

Trusselkommunikasjon

Én uke i året samles tusenvis av mennesker innen politikk, samfunns- og næringsliv i Arendal for å utveksle erfaringer, knytte relasjoner, debattere og diskutere dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Politiets sikkerhetstjeneste har vært til stede som en del av sikkerhetsopplegget siden arrangementets oppstart. En arena som Arendalsuka er et mål for utenlandsk etterretning.PST har tidligere fortalt at russisk etterretning har vært til stede på Arendalsuka de ti siste årene.

Nå skal landets nasjonale sikkerhetstjeneste gjøre mer enn å passe på mulige trusler mot Arendalsuka. Et tosifret antall PST-ansatte skal i løpet av uken fortelle om hvordan tjenesten jobber, arrangere ulike arrangementer, delta i samtaler, samt besvare spørsmålene befolkningen måtte ha. Dette er første gang PST har en så åpen og tydelig profil under Arendalsuka.

- Vi ønsker å åpne mer opp om arbeidet vårt. Det er naturligvis mye vi ikke kan gå detaljert inn på, men vi skal forklare og bidra til at beslutningstakere, næringslivsledere og befolkningen forstår hvilke trusler landet vårt står overfor, sier Beate Gangås. 

PST-sjefen skal selv delta på ulike arrangementer i løpet av uken.

Strategi

Det skal også mange av hennes kolleger. Politiets sikkerhetstjeneste har et bredt og stort ansvar for å ivareta den nasjonale sikkerheten, forebygge terrorisme, sabotasje, etterretningsvirksomhet fra fremmede stater og spredning av masseødeleggelsesvåpen. PST består av flere avdelinger med spesialister på ulike fagfelt. Under Arendalsuka vil flere av avdelingslederne dele informasjon og kunnskap fra sine fagområder.  

- Vårt arbeid med å forebygge terror i Norge er mye omtalt og diskutert. Jeg gleder meg til å komme til Arendal å fortelle mer om hvordan vi jobber, sier leder for PSTs kontraterroravdelingen Lars Lilleby.

I løpet av uken vil du møte Lars og andre dedikerte medarbeidere i PST-teltet.

- Som organisasjon ønsker vi å være så åpne og tilgjengelige som vi kan. Det er helt sentralt at vi er åpne presise i vår kommunikasjon slik at befolkningen forstår hva vi snakker om, sier Trond Hugubakken. 

Han har vært kommunikasjonsdirektør i PST i 20 år. Han gleder seg til det som skal skje i regi av PST de kommende dagene.

I tillegg til en godt bemannet stand skal PST arrangere egne arrangementer.

FORBEREDT: Kom og hils på oss i PST-teltet ved Sam Eydes plass.

Mye som skjer

Under tittelen «Hva truer Norge nå?», samles sjefene for Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet onsdag til en samtale om temaet. I torsdagens foredrag «Hvordan arbeider Politiets sikkerhetstjeneste?» vil flere PST-ledere fortelle om tjenestens arbeid.

- Vi er sikre på at vi har forberedt et bra og spennende program, forteller Hugubakken.

Under får du oversikt over PSTs program for Arendalsuka. Vi ser fram til å snakke med deg i teltet vårt ved Sam Eydes plass, der du også blant annet vil kunne få brynet deg som kodeknekker. 

I løpet av uken kommer vi til å legge ut mye innhold i våre digitale kanaler, så følg oss på Facebook, Instagram og LinkedIn.

LES MER: Møt PST under Arendalsuka

PSTs program i Arendal

Mandag 14. august

Stand: Beskyttelse av myndighetspersoner

Tirsdag 15. august:

Stand: Taktisk og teknisk innhenting

Onsdag 16. august:

Stand: Kontraterror

Kl. 09:00 - 10:00: Hva truer Norge nå?
Arrangør/medvirkende: Lederne for Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet møtes til en samtale. Hva truer Norge nå?

Kl. 10:00 - 11:00: Kommunevalgdagen: Trues lokalpolitikere til taushet?
Arrangør: Arendalsuka, KS
Medvirkende: Tarjei Jensen Bech (fylkesordfører Finnmark), Lisa Velouria Skinnarland (politiker Skien), Gunn Marit Helgesen (styreleder KS), Astrid Hoem (leder AUF), Beate Gangås (Sjef PST), Vidar Udjus (politisk kommentator, Fædrelandsvennen).

Torsdag 17. august:

Stand: Kontraetterretning og ikke-spredning

Kl. 11:00 - 12:30: Spionasje i norsk utdanning og forskning
Arrangør: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Norges forskningsråd
Medvirkende: Sveinung Skule (direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), Mari Sundli Tveit (administrerende direktør, Norges Forskningsråd), Inger Haugland, avdedlingsdirektør for kontraetterretning og ikke-spredning i PST), Mette Halskov Hansen (viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, Universitetet i Oslo).

Kl. 20:30 - 21:30: Hvordan arbeider Politiets sikkerhetstjeneste?
Arrangør/medvirkende: PST.
Hvordan arbeider Politiets sikkerhetstjeneste? Hvilke metoder tas i bruk? Hva slags problemstillinger og dilemmaer møter de som jobber der?

Fredag 18. august:

Stand: Internasjonale forbindelser