Nasjonal trusselvurdering 2006

Politiets sikkerhetstjenestes årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Trusselvurderingen for 2006 bygger på en rekke ulike kilder, inkludert PSTs operative virksomhet, informasjon, analyser og vurderinger fra samarbeidende tjenester og ulike faginstitusjoner.

09. mar 2006


Nasjonal trusselvurdering 2005

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeider ved hvert årsskifte en gradert trusselvurdering for det kommende året. Den graderte trusselvurderingen oversendes Justisdepartementet. Dette er et ugradert utdrag av trusselvurderingen for året 2005.

29. mar 2005


Nasjonal trusselvurdering 2004

Politiets sikkerhetstjenestes trusselvurdering har tjenestens lovpålagte oppgaver som utgangspunkt, og dette gjenspeiles i vurderingens tematiske oppbygning. Hvert hovedpunkt i vurderingen gir en kortfattet status for trusselsituasjonen slik den framstår, samt en vurdering av forventet utvikling med tidshorisont på om lag ett år. Dette gir også prioriteringene av arbeidet i PST.

02. feb 2004