Assessment of the risk that non-profit organisations could finance terrorism

PST has been tasked by the Ministry of Justice and Public Security to prepare an

assessment of the risk that the voluntary sector could be used to finance terrorism.

You can find and download the report below.

31. mai 2019


Ny skala for beskrivelse av terrortrusselen og oppdatert vurdering av trusselbildet

Trusselnivået i Norge er vurdert til MODERAT som er nivå 3 på en skala fra 1 til 5. Nivået er satt ut fra terrortrusselskalaen som har til hensikt å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge.

02. mai 2019


PST report on right-wing extremism in Norway

In the autumn of 2016, PST published a report on the background of extreme islamists in Norway before they became radicalised. PST has now prepared a similar report on individuals connected to the extreme right-wing scene in Norway.

10. apr 2019


Oppdatering i etterforskningen av truslene mot Wara

Etter en helhetlig vurdering basert på foreløpige tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. 

28. mar 2019


Status of the investigation of the threats against the Norwegian Minister of Justice, Tor Mikkel Wara

Today, PST has charged Laila Anita Bertheussen, the live-in partner of the Norwegian Minister of Justice and Public Security, with violation of section 225 letter b of the Penal Code - for having done something to raise suspicion that criminal act has been committed, when it has not.

14. mar 2019


Status i etterforskningen av truslene mot justisminister Wara

PST har i dag, torsdag 14. mars, siktet justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, for overtredelse av straffeloven § 225 bokstav b) for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. 

14. mar 2019