Tipsveiledning

Denne tipsveiledningen har til hensikt å gi deg en bedre forståelse av hvordan du kan gi et best mulig tips basert på den informasjonen du har og ønsker å gi oss. Det er viktig at du beskriver informasjonen du besitter på en konkret og lettfattelig måte. 

1. Kontaktinformasjon 

Vi oppfordrer alle som tipser oss til å oppgi kontaktinformasjon. Noen ganger kan vi ha behov for en nærmere avklaring av informasjon i tipset, og da er det viktig for oss å kunne komme i kontakt med deg som tipser. 

 

2. Hva ønsker du å tipse oss om? 
Kategori

Våre ansvarsområder er knyttet til terror, spionasje, trusler mot myndighetspersoner og masseødeleggelsesvåpen. Dersom du som tipser har opplysninger du ikke vet hvordan du skal kategorisere, kan du bruke kategorien Annet. 

 

Haster det? 

PST vurderer all informasjon vi mottar fortløpende. Vi foretar en individuell behandling av hvert enkelt tips, også i de tilfellene hvor en eventuell oppfølging er tidskritisk. Dersom du selv mener at tipset må behandles innen 24 timer, må du huke av for dette i skjemaet. Har du et tips som omhandler liv eller helse og som krever umiddelbar oppfølging? Ring nødnummer 112. 

 

Hva gjelder tipset?

Vi ønsker en kort overskrift/forklaring på hva du vil tipse om. Forsøk derfor å være så presis som mulig i teksten. 

 

Hva er du bekymret for?

Forklar litt nærmere hva som er årsaken til at du tipser PST. Hva reagerer du på, og hvilke bekymringer har du? Alt som kan hjelpe PST med å identifisere personer er av interesse for oss. Dette kan for eksempel være navn og fødselsdato, adresser, navn på arbeidsgivere, bilder, telefonnummer, kjennemerker på kjøretøy, IP-adresser eller profiler på sosiale medier. 

 

Er bekymringen knyttet til et sted?

Dersom du har informasjon om en spesiell adresse eller et sted, kan du skrive det inn her. En nøyaktig stedsangivelse vil kunne hjelpe oss å håndtere tipset mer effektivt. 

 

Gjelder bekymringen en konkret person?

Dersom du har informasjon om en konkret person, er det viktig at du skriver inn persondetaljene. Eksempler på dette er navn, fødselsdato, adresse, navn på arbeidsgiver, kjøretøy og mobilnummer. Dette vil lette vårt arbeid med å identifisere en eventuell trussel mot landets sikkerhet. 

 

3. Vedlegg

Dersom du har vedlegg, for eksempel bilder, dokumenter, videoer eller lenker til internettsider, som er med på å støtte opp under, eller er direkte knyttet til din bekymring, kan du legge til dette her. 

 

4. Har du tipset PST tidligere?

Dersom du har tipset PST tidligere og ønsker å formidle ny informasjon i samme tips, skriver du inn referansenummeret du mottok ved forrige henvendelse, hvis du fortsatt har dette tilgjengelig. Dette vil lette arbeidet vårt med å knytte ny informasjon til eksisterende tips.