Tilgjengelighet

Nettstedet til Politiets sikkerhetstjeneste skal være tilgjengelige for så mange som mulig og følge kravene til universell utforming.

Du som bruker tjenestene skal få informasjon om tilgjengeligheten, om vi bryter kravene, og hvilke følger det får for deg.

På nettstedet uustatus.no finner du tilgjengelighetserklæringen for pst.no.