Falske basestasjoner

02. JUL 2015 PST Pressemelding

PST iverksatte etterforsking 14. desember 2014, med det formål å avklare om det gjennom falske basestasjoner i Oslo-området har pågått ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmed stat, som kan rammes av straffeloven § 91a. Etterforskingen er sluttført og konklusjonen på arbeidet er at det ikke finnes bevis for bruk av falske basestasjoner eller IMSI-fangere i  grunnlagsmaterialet som er innhentet i anledning etterforskingen. Saken blir etter dette å henlegge som intet straffbart forhold (strasak kode 010). Ingen har vært mistenkt i saken. 

Etterforskingen har omfattet innhenting, gjennomgang og analyse av Aftenpostens målinger, eksterne sikkerhetsselskapers målinger og egne målinger, foretatt på sentrale steder i Oslo-området. Tidsrom for de sentrale målingene fra eksterne aktører er 3.- 4. desember, 9.- 11. desember, 22. desember 2014 og 16.- 17. april 2015.

Til sammen utgjør dette informasjonsgrunnlaget ca 44 timer med utførte målinger. Egne målinger foretatt i etterforskingen, startet 19. desember. Også egne målinger foretatt 12. desember, er tatt inn i etterforskingsmaterialet. PST har foretatt avhør av fire vitner. Det er innhentet sakkyndig vurdering av etterforskingsmaterialet og uttalelse fra Simula Research Laboratory, Centre for Resilient Networks and Applications. 

Les hele vedtaket om henleggelse her.

Vis alle