Skyting i Oslo 25. juni: PST hever terrortrusselnivået

Publisert 25. juni 2022

Skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni gjør at PST hever terrortrusselsnivået fra moderat terrortrussel til ekstraordinær trusselsituasjon.  

Grunnen er at det er gjennomført en terroraksjon og at det foreligger en uavklart trussel. Nivået vurderes fortløpende. 

Bakgrunnen for at trusselnivået forhøyes er at det lørdag 25. juni ble løsnet flere skudd ved flere utesteder i Oslo. Gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter skytingen, og det ble funnet to våpen.  To personer er drept og flere skadde ble fraktet til forskjellige akuttmottak. 

Gjerningsmannen er kjent for PST fra tidligere. PST har kjennskap til ham helt tilbake fra 2015, med bekymring for radikalisering og at han inngikk i et ekstremt islamistisk nettverk i Norge. Han har en lang historikk med vold og trusler. 

PST gjennomførte i mai 2022 samtaler med gjerningsmannen, fordi han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelser av islam. Det ble i disse samtalene vurdert at han ikke hadde voldsintensjon, men PST er kjent med at han har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse. 

Slik informasjon står nå vurderes skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Det jobbes med å avklare grad av ideologisk motivasjon, samt eventuelle knytninger til andre ekstremister eller tilhørende nettverk.  

Erfaringsmessig har gjennomførte terrorhandlinger et potensiale til å inspirere andre til å planlegge terrorhandlinger. PSTs fokus nå er å forebygge eventuelle følgehandlinger. Informasjonen vi har hittil gir ingen indikasjoner på slike handlinger. 

PST vurderer fortløpende terrortrusselnivået i Norge og ved en eventuell endring vil dette kommuniseres raskt. Åpenhet om trusselnivået sørger for at alle har mulighet til å være informert om den generelle terrortrusselen og dermed forstå bakgrunnen for tiltak som iverksettes. 

Trusselnivåene i seg selv krever ingen spesielle tiltak eller respons fra publikum, utover en generell årvåkenhet. Eventuelle tips kan meldes til PST og politiet. 

Les mer informasjon om trusselnivåene her