Situasjonen i Sverige

26. APR 2016 PST Pressemelding

PST følger situasjonen i Sverige nøye og er i tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Vi gjør kontinuerlige vurderinger om situasjonen påvirker trusselbildet i Norge.

PST ønsker ikke å kommentere hvorvidt vi har kjennskap til de opplysningene Sverige besitter eller ikke, men på generelt grunnlag kan vi si at det er et nært og godt samarbeid mellom de nordiske sikkerhetstjenestene. Den kontinuerlige vurderingen av trusselbildet i Norge innebærer at all informasjon PST har, inngår i dette arbeidet. I PSTs trusselvurdering for 2016 ga vi en vurdering av terrortrusselen mot Norge. Beskrivelsen i denne gjelder fortsatt. 

Vis alle