PSTs høringssvar til ny E-lov

15. FEB 2019 PST Pressemelding

Den 13. februar sendte PST høringssvar til ny lov om Etterretningstjenesten.

Les PSTs høringssvar til ny lov om Etterretningstjenesten her. 

Når det gjelder forslaget om Etteretningstjenestens tilgang til grensekryssende elektronisk kommunikasjon, såkalt tilrettelagt innhenting, er dette et tiltak PST støtter og ønsker velkommen. Gitt dagens trusselbilde og Norges behov for å ha nasjonal kontroll på denne informasjonen, ser PST dette som helt avgjørende for å ivareta den nasjonale sikkerheten. Denne delen av lovforslaget er godt balansert og har vært utredet gjennom flere utvalg, offentlige høringer og samfunnsdebatt. 

Den kritikken PST reiser i høringssvaret til den nye loven, er rettet mot enkelte av lovforslagets øvrige deler, spesielt hva gjelder rekkevidden av Etterretningstjenestens mandat på norsk jord og grenseflatene mot PST. Dette fremstår, i motsetning til forslaget om tilrettelagt innhenting, uklart. 

PST har et nært og godt samarbeid med Etterretningstjenesten. PST er opptatt av at Etterretningstjenesten lovgrunnlag i tilstrekkelig grad balanserer hensynet til rikets sikkerhet på den ene siden, og viktige rettssikkerhetsmekanismer på den andre siden. Det må videre være helt klart hva som skal være henholdsvis Etterretningstjenestens oppgaver og PSTs oppgaver på norsk jord. På disse enkeltpunktene har det foreliggende lovforslaget mangler, noe vi håper blir rettet i kjølvannet av høringsrunden. 

Vis alle