Oppdatering i etterforskningen av truslene mot Wara

28. MAR 2019 Dafina Shala Pressemeldinger

Etter en helhetlig vurdering basert på foreløpige tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. 

Sakene som omhandler hendelsene knyttet til Tor Mikkel Wara og hans familie, etterforskes fortsatt med betydelig innsats og har høyeste prioritet i PST. Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre.

Riksadvokaten er orientert om sakens utvikling.

Mistankegrunnlaget for den opprinnelige siktelsen som gjelder brannen i familiens bil 10. mars, er ikke svekket.

Det gjennomføres omfattende etterforskningsskritt, og det er foretatt en rekke beslag som nå er gjenstand for undersøkelser og analyse. Det vil fortsatt ta tid før resultatet av alle undersøkelser og analyser foreligger. PST har god bistand fra blant annet Oslo politidistrikt og Kripos i dette arbeidet. 

Vis alle