Evalueringen av terrorhendelsen i Bærum er klar

02. JUL 2020 Dafina Shala Pressemelding

Torsdag 2. juli kl 12 offentliggjøres rapporten fra utvalget som har evaluert håndteringen til PST og politiet av terrorhendelsen i Bærum/Al-Noor moskeen 10. august. 

Evalueringsutvalget har på oppdrag fra Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt levert en uavhengig vurdering som i hovedsak tar for seg formidling og oppfølging av PSTs trusselvurderinger knyttet til høyreekstremisme, PST og politiets tipshåndtering og politiets operative håndtering av hendelsen.

Tilstede under pressekonferansen er:

  • Evalueringsutvalgets leder, Anja Dalgaard-Nielsen, Ph.d. og leder for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet

  • Politidirektør, Benedicte Bjørnland

  • Sjef PST, Hans-Sverre Sjøvold

  • Politimester Oslo, Beate Gangås

Pressekonferansen skal holdes i Politidirektoratets lokaler i Fritjof Nansens vei 14 på Majorstuen. Av smittevernårsaker vil det være begresninger på antallet representanter fra pressen. 

Du kan lese rapporten på politiets nettsider ved å klikke her

Vis alle