Etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst

16. JAN 2018 Dafina Shala Pressemeldinger

Mandag 14. januar 2018 iverksatte PST etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst.

 

Forholdet etterforskes som mulig brudd på straffeloven § 121 Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Det er mistanke om at noen til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger som, hvis de hvis de blir kjent for en slik stat eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder samfunnets infrastruktur, så som opplysninger om helseberedskap.

Etterforskningen er i en helt innledende fase og er gitt høy prioritet.  Det er innledet tett samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter, som arbeider med sikte på skadereduserende tiltak og gjenopprettelse av normaltilstand i systemene. PST deltar i koordineringen gjennom Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).

Vis alle