Person;kontroll

PSTs rolle i forbindelse med personkontroll fremgår av politiloven § 17c og sikkerhetsloven med forskrifter. Kravet om sikkerhetsklareringer for å beskytte gradert informasjon er nedfelt i Sikkerhetsloven, og forskrift om personellsikkerhet kapittel 3 beskriver nærmere hvordan personkontroll iverksettes og gjennomføres.

Publisert 10. jun 2021

Headerbilde tilhørende artikkel

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har fag- og kontrollansvaret for personellsikkerhetstjenesten innenfor sikkerhetslovens virkeområde. Det er dermed NSM som gjennomfører personkontroll i alle klareringsprosesser i Norge innenfor både den sivile forvaltningen og Forsvaret.

Personer som i forbindelse med sitt arbeid vil komme i kontakt med eller har behov for å behandle gradert informasjon, må sikkerhetsklareres og autoriseres før de kan få tilgang.

Graderingsnivåene i Norge er Begrenset, Konfidensielt, Hemmelig og Strengt Hemmelig.

PST har imidlertid plikt til å stille betingelser om sikkerhetsklarering før vi gir graderte opplysninger til personer som ikke arbeider i PST. Sikkerhetsklareringer varer i en begrenset periode. Alle ansatte som jobber for PST må klareres og autoriseres. Samtlige jobbsøkere til PST må oppfylle kravet til klarering for å bli ansatt.