Trusselvurdering: Folkesamlinger og arrangementer i 2023

PST har vurdert det generelle trusselbildet for folkesamlinger og arrangementer i Norge. Hensikten med trusselvurderingen er å gi beslutningsstøtte til politiet som skal vurdere iverksettelse av sikkerhets- og beskyttelsestiltak i forbindelse med folkesamlinger og arrangementer i 2023.

Publisert 09. jun 2023

Dette er en trusselvurdering som gjelder for folkesamlinger og arrangementer i Norge i 2023.

I løpet av året samler arrangementer, merkedager og høytider folkemengder på ulike steder i Norge. Videre finnes det et stort antall lett tilgjengelige, offentlige steder hvor mange mennesker oppholder seg av ulike årsaker og til ulike tider på året.

En stor del av gjennomførte og avvergede terrorangrep har de siste årene vært rettet mot folkerike mål. Folkesamlinger og arrangementer er også utsatt for etterretningsvirksomhet og transnasjonal undertrykkelse fra ulike statlige aktører.

Politiets sikkerhetstjeneste vil i vurderingen, som du kan lese under, vurdere trusselen mot årets folkesamlinger og arrangementer i Norge fra ikke-statlige og statlige aktører.

Alle trusselvurderinger er beheftet med usikkerhet, og trusselbildet påvirkes av mange faktorer, herunder faktorer som ikke faller inn under PSTs ansvarsområde. Dette innebærer at trusselvurderingen må sees opp mot annen informasjon som kan påvirke risikobildet.

LAST NED: Her kan du lese hele trusselvurderingen

LES MER: Nasjonal trusselvurdering 2023