Ny rapport: Trakassering og trusler mot politikere

Publisert 03. feb 2022

Headerbilde tilhørende artikkel

Politihøgskolen har på oppdrag fra PST gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge politikernes egne erfaringer med trusler og trakassering.

Du kan lese den nye rapporten fra siste undersøkelse i 2021: "Trakassering og trusler mot politikere" her

PHS har i undersøkelsen sett på hvilke konsekvenser trusler og trakassering har hatt den politiske virksomheten og privatlivet til politikerne, og hvordan de har opplevd oppfølgingen.

Truer demokratiske prosesser og politisk deltakelse

Det har vært en økende erkjennelse om at trusler og trakassering mot politikere og politiske meningsbærere ikke bare skaper frykt og utrygghet for de som blir utsatt for dette, men at det også utgjør en trussel mot demokratiske prosesser og politisk deltakelse.

Vi har fått stadig mer kunnskap om at politikere på alle nivåer opplever utilbørlige henvendelser i form av usaklig hets, men også til dels alvorlige trusler om at de selv eller familien bør drepes eller skades.

For en betydelig andel av de som mottar slike trusler og hatefulle ytringer, får dette konsekvenser for både deres privatliv og deres politiske virke. Det kan blant annet føre til at de avholder seg fra å ytre eller engasjere seg i kontroversielle saker, eller at de vurderer å trekke seg ut av politikken. 

Skal gi et bredere grunnlag for trusselanalyser og sikkerhetsrådgivning til topp-politikere

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har oppgaven med å ivareta sikkerheten til medlemmer av regjeringen og Stortinget (samt kongehuset og Høyesterett), ofte kalt «myndighetspersoner».

Spørreundersøkelsene PHS har gjennomført skal bidra til å gi PST et bredere kunnskapsgrunnlag for trusselanalyser og sikkerhetsrådgivning overfor topp-politikerne. 

Undersøkelsen har tidligere blitt gjennomført i 2013 og 2017 overfor stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. I denne tredje undersøkelsen ble oppdraget utvidet til også å inkludere medlemmer av sentralstyrene for ungdomspartiene.

For å dekke hele feltet på en litt mer helhetlig måte, er også medlemmene av sentralstyrene i både ungdomspartiene og moderpartiene som var representert på Stortinget i inneværende periode, inkludert i denne undersøkelsen.