PSTs årsregnskap for 2021

Publisert 15. september 2022

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter Finansdepartementets krav til statlige forvaltningsorganer.

Årsregnskapet til PST er gradert. Det er utarbeidet ugradert versjon for å imøtekomme kravene fra Finansdepartementet. 

Klikk på lenkene under for å se ugraderte versjoner av årsregnskap og Riksrevisjonens beretning.