Oppdatert vurdering på trusselen frå høgreekstreme

PST har observert ei negativ utvikling i trusselen frå høgreekstreme. Vi vurderer det no som mogleg at norske høgreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlingar det komande året. 

06. sep 2019


PSTs årsregnskap for 2018

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

18. jun 2019


Assessment of the risk that non-profit organisations could finance terrorism

PST has been tasked by the Ministry of Justice and Public Security to prepare an

assessment of the risk that the voluntary sector could be used to finance terrorism.

You can find and download the report below.

31. mai 2019


Ny skala for beskrivelse av terrortrusselen og oppdatert vurdering av trusselbildet

Trusselnivået i Norge 2. mai er vurdert til MODERAT som er nivå 3 på en skala fra 1 til X. Nivået er satt ut fra den nye terrortrusselskalaen som har til hensikt å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge.

02. mai 2019


PST report on right-wing extremism in Norway

In the autumn of 2016, PST published a report on the background of extreme islamists in Norway before they became radicalised. PST has now prepared a similar report on individuals connected to the extreme right-wing scene in Norway.

10. apr 2019


Oppdatering i etterforskningen av truslene mot Wara

Etter en helhetlig vurdering basert på foreløpige tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. 

28. mar 2019