Nasjonal trusselvurdering 2022

24. jan 2022


Teknolog i PST

Utvikling av fremtidsrettet teknologi er avgjørende for at PST skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Til det trenger vi dyktige teknologer med på laget.

02. des 2021


PSTs digitale påskenøtter 2021

Klarer du å løse mysteriet på Harefjell vinterresort? I anledning påsken har vi laget digitale påskenøtter 🐣

29. mar 2021


Nasjonal trusselvurdering 2021

PSTs nasjonale trusselvurdering er en av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år. De øvrige gis ut av Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

08. feb 2021


National Threat Assessment 2020

PSTs National Threat Assessment 2020 is now also available in English.

17. jun 2020


Nasjonal trusselvurdering 2020

De mest alvorlige truslene er:

  • spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret
  • digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur
  • terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

 

04. feb 2020