PSTs årsregnskap for 2016

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

22. aug 2017


Rapport om soloaktører

22. juli 2011 opplevde Norge et av de verste soloterrorangrepene i Europa. Den pågående trenden med ekstrem islamistisk soloterror i Europa tilsier at dette vil være en sjelden, men alvorlig utfordring for vestlige sikkerhetstjenester også i tiden fremover. 

22. jun 2017


Barn i ISIL-kontrollerte områder

Barn og unge brukes aktivt av væpnede grupper i konflikten i Syria og Irak. Særlig terrorgruppen ISIL indoktrinerer og rekrutterer barn. Det norske samfunnet må forberede seg på at barn med slike erfaringer vil komme til Norge. PST ønsker, gjennom samarbeid og koordinering, å bidra til at mulige sårbare og utsatte barn som har oppholdt seg i ulike konfliktområder fanges opp så tidlig som mulig i fremtiden og møtes med relevante tiltak.

03. apr 2017


Radikaliseringsprosjektets rapport

Hvilken bakgrunn har personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge før de blir radikalisert?

14. sep 2016


Report on Radicalisation in Norway

What background do individuals who frequent extreme Islamist environments in Norway have prior to their radicalisation?

14. sep 2016


Radikalisering kan forebygges

Sommerens terrorhendelser viser at terror kan skje - og at radikalisering kan forebygges. Aksjonistene bak sommerens terroraksjoner i USA og Europa var ikke gjennomsnittsmuslimer. De hadde det til felles at de var unge muslimske menn med store utfordringer i livene sine. Dette har de til felles med brorparten av de som tiltrekkes av ekstrem islamisme i Norge.

14. sep 2016