Båndlegging av midler i terrorsaker

PST har etter politiloven § 17g kompetanse til å beslutte båndlegging av midler tilhørende en person eller et foretak når det er god grunn til å tro at vedkommende har begått eller forsøkt å begå en nærmere angitt straffbar handling knyttet til terrorbestemmelsene i straffeloven.

26. sep 2023


Våre råd til politikere som opplever hat og trusler

Mange politikere forteller at de mottar hatfulle ytringer eller trusler. Nå skal mange nye folkevalgte inn i politiske verv rundt om i landet. Her er PSTs råd til de som er aktive i politikken.

12. sep 2023


Indikatorer på ulovlige anskaffelser

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er mer alvorlig enn på lenge. En rekke land bruker store ressurser på å skaffe seg tilgang til varer og teknologi til støtte for egen militær kapasitetsbygging og utvikling av kjemiske, biologiske, radiologiske/kjernefysiske våpen.

24. aug 2023


Fortalte om PSTs arbeid fra scenen

Under tittelen «Hvordan arbeider Politiets sikkerhetstjeneste?», fortalte PSTs ledere om tjenestens arbeid under Arendalsuka. Torsdagens arrangement kan ses i opptak.

18. aug 2023


Bidrar til et trygt arrangement

Utarbeidelse av trusselvurderinger, samspill med politi og arrangør, samt god kommunikasjon med deltakere og befolkningen har vært viktige tiltak for Knut Aurebekk og hans kolleger i PST Agder før Arendalsuka.

17. aug 2023


PST skal være synlige under Arendalsuka: - Vi ønsker å åpne mer opp om arbeidet vårt

Politiets sikkerhetstjeneste har vært til stede under Arendalsuka i mange år, men aldri med stand og en åpen profil. Det endres i år.

14. aug 2023