Filtreringsvalg

Vurdering av trusselbildet i Norge

Det har blitt gjennomført flere terrorangrep i Europa den siste tiden, blant annet i London 22. mars og i Stockholm 7. april.

Det er tidligere vurdert som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017. Det ble da vurdert at en person eller en gruppe som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, kan komme til å utføre et inspirert eller delegert angrep med enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

Barn i ISIL-kontrollerte områder

Barn og unge brukes aktivt av væpnede grupper i konflikten i Syria og Irak. Særlig terrorgruppen ISIL indoktrinerer og rekrutterer barn. Det norske samfunnet må forberede seg på at barn med slike erfaringer vil komme til Norge. PST ønsker, gjennom samarbeid og koordinering, å bidra til at mulige sårbare og utsatte barn som har oppholdt seg i ulike konfliktområder fanges opp så tidlig som mulig i fremtiden og møtes med relevante tiltak.

Hvor ofte gir PST ut trusselvurderingen?

Radikalisering kan forebygges

Sommerens terrorhendelser viser at terror kan skje - og at radikalisering kan forebygges. 

 

Aksjonistene bak sommerens terroraksjoner i USA og Europa var ikke gjennomsnittsmuslimer. De hadde det til felles at de var unge muslimske menn med store utfordringer i livene sine. Dette har de til felles med brorparten av de som tiltrekkes av ekstrem islamisme i Norge. 
Beskrivelsene av terroristenes livshistorier synliggjør at det er mulig at terror også kan skje her til lands. Like viktig er det imidlertid at dette synliggjør at radikalisering kan forebygges.

 

Situasjonen i Sverige

PST følger situasjonen i Sverige nøye og er i tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Vi gjør kontinuerlige vurderinger om situasjonen påvirker trusselbildet i Norge.